9803727067, 9841600464
Sangam Chowk, New Baneshwor
Land

काठ्माडौ, गोलढुङ्गा, रमाईलोबस्ति

Property Details


स्थान – काठ्माडौ, गोलढुङ्गा – ५, रमाईलोबस्ति (लोलाङ्ग हाईट नजिकै)
जग्गा – २ आना २ पैसा १ दाम – (पु्िरानो कित्ताकाट)
मूल्य – ३0 लाख (लगभग – १२ लाख प्रति आना)
बाटो – १० फुट
जग्गा चारकुना मिलेको छ।

Rs. 30 lakh
Date : May 10, 2018
Owner Name : बुद्धि बा. गौतम
Contact : 9841976108

contact owner.

Owner Name : बुद्धि बा. गौतम

9841976108

Other Hot Properties

ABOUT US

CONTACT

FIND US ATnewsletter.

Property of the Day

Rs. 6.5 crore

Imadol, Lalitpur

9860420028 Property Video

Property of the Week

Rs. 1.8 crore

Baluwatar, Kathmandu

9841562773 Property Video

Property of the Month

Rs. 2.55 crore

Pepsicola

9851097956

_1abc9_ X