9803727067, 9841600464
Sangam Chowk, New Baneshwor
Land

गठ्ठाघर, भक्तपुर

Property Details

जग्गा: ८.५ आना 

जग्गालाई बोडे जाने ११ मिटरको बाटोले छोएको छ।

जग्गाको पुराठेगानाः मध्यपुर थिमी नगरपालिका, दिव्येश्वरी — ८, गठ्ठाघर, भक्तपुर

जग्गाको भाउः 22 लाख प्रतिआना

Rs. 1.87 crore
Date : April 24, 2018
Owner Name : रामकृष्ण श्रेष्ठ
Contact : 9851093494

contact owner.

Owner Name : रामकृष्ण श्रेष्ठ

9851093494

Other Hot Properties

ABOUT US

CONTACT

FIND US ATnewsletter.

Property of the Day

Rs. 6.5 crore

Imadol, Lalitpur

9860420028 Property Video

Property of the Week

Rs. 1.8 crore

Baluwatar, Kathmandu

9841562773 Property Video

Property of the Month

Rs. 2.55 crore

Pepsicola

9851097956

_1abc9_ X